TRV:00148

ID TRV:00148
Bok 521
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Vannsikringsløsninger: En av følgende løsninger skal benyttes:
  1. kontaktstøpt betonghvelv med membran
  2. sprøytebetongkledning vanntettet med sprøytbar membran
  3. betongsegmenter for TBM
I tunneler med svært lite fukt og lekkasje bør det enkelte prosjekt gjøre sine vurderinger om det er tilstrekkelig med vannsikringsløsning kun over spor og tekniske installasjoner, eller om det er nødvendig med gjennomgående vannsikring. Det kan benyttes ulike vannsikringsløsninger for ulike deler av tunnelen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Angi godkjente vannsikringsløsninger iht. prinsipp om løsninger i direktekontakt med bergsikringen.
Endringsartikler Endringsartikkel 1312
Relatert krav
Opprettet 2016/02/01
Referanse Bane NORs veileder konstruksjonsprinsipp kap. 5 Vurdering av ulike vannsikringsløsninger
Status Gjeldende
Banedataobjekt Tunnel
Kravlokasjon Tunneler/Prosjektering og bygging/Portaler og vannsikring#Vannsikringsløsninger for jernbanetunneler