TRV:00148

ID TRV:00148
Bok 521
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Vannsikringsløsninger: En av følgende løsninger skal benyttes:
  1. Kontaktstøpt betonghvelv med membran
  2. Sprøytebetongkledning vanntettet med sprøytbar membran
  3. Betongsegmenter for TBM
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon