TRV:00108

ID TRV:00108
Bok 521
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Stabilitetssikring ved installert bergnær vannsikringsløsning: For jernbanetunneler der det blir installert en endelig permanent kledning med kontaktstøpt betonghvelv med membran eller sprøytebetongbasert kledning, skal verdier for Excavation Support Ratio (ESR) og korreksjonsfaktor (k) benyttes i henhold til Tabell: Veiledende verdier for ESR og k for Q for ulike bergklasser og deler av tunnelprofilet.
Tabell: Veiledende verdier for ESR og k for Q for ulike bergklasser og deler av tunnelprofilet
Bergklasse/Q-verdi Vegger Heng og vederlag
k
ESR
k
ESR
Q > 10
5
1,5
1
1,5
1 < Q < 10
2,5
1,5
1
1,5
Q < 1
1
1
1
1
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikringsklassene i Q-systemet tar ikke hensyn til effekten av den innvendige endelige kledningen som bygges. Den endelige innvendige kledningen vil nesten alltid medføre økt total tykkelse på sprøytebetongen fra såle til såle pga. utførelsen av utjevningsbetong som er nødvendig både for kontaktstøpt betonghvelv med membran og sprøytebetongkledning vanntettet med sprøytbar membran. I bergklassene A, B, D og D (dvs. Q > 1), anbefales det, ut i fra Q-systemets erfaringsgrunnlag, at man kan utføre betydelig lettere midlertidig bergsikring.
Endringsartikler Endringsartikkel 2353
Relatert krav TRV:00106
Opprettet 2019/09/09
Referanse NGI-rapport: Bergsikring etter Q-systemet i jernbanetunneler, DOK. NR. 20180273-01-R REV. NR. 0/2019-04-25, s. 22..
Status Gjeldende
Banedataobjekt Tunnel
Kravlokasjon Tunneler/Prosjektering og bygging/Arbeider foran stuff og stabilitetssikring#Stabilitetssikring