TRV:00108

ID TRV:00108
Bok 521
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Stabilitetssikring ved vannsikring: For jernbanetunneler der det blir installert en endelig permanent kledning med kontaktstøpt betonghvelv med membran eller sprøytebetongbasert kledning, skal verdier for Excavation Support Ratio (ESR) og korreksjonsfaktor (k) fastsettes i henhold til '"`UNIQ--xr-00000000-QINU`"':
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon