TRV:00150

ID TRV:00150
Bok 521
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Frostdimensjonering av kontaktstøpt betonghvelv: Kontaktstøpt betonghvelv med membran skal ikke dimensjoneres for frostinntrengning.
Det er ikke kjent at det har forekommet skader i slike konstruksjoner på grunn av frost ved betongtykkelser på minimum 25 cm. Selve membranen vil ikke få varig skade av frysing, men den vil bli mindre elastisk når temperaturen er under null grader. Det forutsettes at ekspandert volum av frosset vann finner minste motstands vei inn i berget og langs med drenssjiktet, og at det derfor vil være et begrenset trykk som bygger seg opp ved ev. frysing av drensjiktet og bakenforliggende vannmettet sprøytebetong.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Basert på erfaringer tydeliggjøre at løsningen ikke skal dimensjoneres for frostinntrengning.
Endringsartikler Endringsartikkel 2354
Relatert krav
Opprettet 2019/09/09
Referanse Bane NORs veileder konstruksjonsprinsipp kap. 4.2 Frost
Status Gjeldende
Banedataobjekt Tunnel
Kravlokasjon Tunneler/Prosjektering og bygging/Portaler og vannsikring#Frostdimensjonering