TRV:00157

ID TRV:00157
Bok 521
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Materialer:
  1. Materialer: Det stilles ikke krav til tidligfasthet eller seighetsegenskaper til utjevningsbetongen. Utjevningsbetongen må imidlertid tilferdsstille krav til sluttfasthet og tetthet/porøsistet/bestandighet identisk med bergsikringssprøytebetongen. For øvrige krav gjelder Statens vegvesens håndbok R761 prosess 33.4.
  2. Materialer: Det skal benyttes fint tilslag med Dmax< 4 mm. Dette for å kunne oppnå tilstrekkelig ruhet i henhold til leverandørens anvisning.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon