TRV:00159

ID TRV:00159
Bok 521
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Systemspesifikt
Kravtekst Godkjente sprøytbare vanntettingsmembraner: Sprøytbare vanntettingsmembraner skal godkjennes av Bane NOR. Per i dag er følgende produkter godkjent:
  1. Masterseal 345 (BASF)
  2. Tekflex DS-W (Minova Nordic AB)

Disse produktene oppfyller kravene Bane NOR som stiller til sprøytbare vanntettingsmembraner. For beskrivelse av godkjenningsprosess og krav til tester og fullskala forsøksstrekning i tunnel, se spesifikasjon for sprøytbar vanntettingsmembran.

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Listeføre vanntettingsmembraner som er godkjent i henhold til Bane NORs spesifikasjon for sprøytbar vanntettingsmembran.
Endringsartikler Endringsartikkel 2354
Relatert krav
Opprettet 2019/09/09
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt Tunnel
Kravlokasjon Tunneler/Prosjektering og bygging/Portaler og vannsikring#Sprøytebetongkledning vanntettet med sprøytbar membran