TRV:00159

ID TRV:00159
Bok 521
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Materialkrav: Bane NOR har per i dag godkjent følgende produkter:
  1. BASF: Masterseal 345
  2. Minova Nordic AB: Tekflex DS-W

Disse produktene oppfyller de kravene Bane NOR stiller til sprøytbare vanntettingsmembraner.

For krav til tester og fullskala forsøksstrekning i tunnel, se spesifikasjon for sprøytbar vanntettingsmembran.

Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon