TRV:00160

ID TRV:00160
Bok 521
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Utførelse:
  1. Utførelse: Produktet skal påføres etter leverandørens anvisning.
  2. Utførelse: Omfatter også levering og applikasjon av vanntettingsmembran ved sprøyting på den klargjorte overflaten.
  3. Utførelse: Sprøytbar vanntettingsmembran skal ikke utføres direkte på vannlekkasjer og fuktområder uten temporære drenstiltak.
  4. Utførelse: Det skal påføres minimum nominell membrantykkelse på 4 mm, og alltid i henhold til leverandørens anvisning.
  5. Utførelse: Detaljene i utførelsen (sprøyteteknikk, utstyr, mm.) skal være iht. leverandørens anvisninger og skal fremlegges for godkjenning.
  6. Utførelse: Mengden måles som utført areal, m2.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon