TRV:00163

ID TRV:00163
Bok 521
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Tverrslag/tverrpassasjer/servicetunneler skal som hovedregel bygges med redusert vannsikring basert på lokal avskjerming og bortleding av lekkasjer over installasjoner på enkleste måte.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon