TRV:00163

ID TRV:00163
Bok 521
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Vannsikring av rømningstunneler/tverrpassasjer/servicetunneler: Rømningstunneler/tverrpassasjer/servicetunneler skal bygges med vannsikring basert på lokal avskjerming og bortleding av lekkasjer over installasjoner på enkleste måte.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sørge for at vannsikringsløsningen som velges i rømningstunneler/tverrpassasjer/servicetunneler er tilstrekkelig og etter "godt nok-prinsippet".
Endringsartikler Endringsartikkel 2354
Relatert krav
Opprettet 2019/09/09
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt Tunnel
Kravlokasjon Tunneler/Prosjektering og bygging/Portaler og vannsikring#Vannsikringsløsninger for tverrslag/tverrpassasjer/servicetunneler
Nyttige lenker Bane NORs veileder konstruksjonsprinsipp