TRV:00165

ID TRV:00165
Bok 523
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Utførelse av rensk:
  • det bør utføres rensk før annen stabilitetssikring installeres
  • rensken kan utføres både manuelt og maskinelt. Dersom rensken utføres maskinelt, skal den etterfølges av manuell rensk.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Rensk utføres både for å hindre nedfall og for å gi godt samvirke mellom bergmasse og stabilitetssikringen.
Endringsartikler Endringsartikkel 1978
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt Tunnel
Kravlokasjon Tunneler/Vedlikehold/Generelle tekniske krav#Stabilitetssikring