TRV:00165

ID TRV:00165
Bok 523
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Utførelse av rensk:
  • det bør utføres rensk før annen stabilitetssikring installeres
  • rensken kan utføres både manuelt og maskinelt. Dersom rensken utføres maskinelt, skal den etterfølges av manuell rensk.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Tunneler/Vedlikehold/Generelle tekniske krav#Stabilitetssikring