TRV:00167

ID TRV:00167
Bok 523
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Boltetyper: Det skal benyttes følgende boltetyper:
  • fullt innstøpte bolter
  • kombinasjonsbolter
  • endeforankrede bolter med lim

For beskrivelse av boltetyper, materialkrav og utførelse, se Statens vegvesen håndbok R761 Prosesskode 1, prosess 33.2.

Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon