TRV:00167

ID TRV:00167
Bok 523
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Boltetyper: Det skal benyttes følgende boltetyper:
  • fullt innstøpte bolter
  • kombinasjonsbolter
  • endeforankrede bolter med lim

For beskrivelse av boltetyper, materialkrav og utførelse, se Statens vegvesen håndbok R761, Prosesskode - 1, prosess 33.2.

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Angi hvilke boltetyper som er tillatt.

For nye tunneler er kun innstøpte bolter godkjent som permanent sikring. Dette er ikke prinsippet for eksisterende tunneler. For eksisterende tunneler er endeforankrede bolter enklere og mer effektive å montere enn innstøpte bolter, og det anses som en godt egnet boltetype for vedlikehold av eksisterende jernbanetunneler.

Endringsartikler Endringsartikkel 1978
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt Tunnel
Kravlokasjon Tunneler/Vedlikehold/Generelle tekniske krav#Stabilitetssikring
Nyttige lenker NFF håndbok nr.11 Bergbolting