TRV:00169

ID TRV:00169
Bok 523
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Prøvetrekking av bolter:
  • endeforankrede bolter med lim skal prøvetrekkes til 50-70 % av flytegrensen
  • det skal foretas prøving av minst 30 % av de første 100 boltene. Slik skal det fortsette inntil underkjennelsesprosenten er mindre enn 5 %. Videre prøves 25 bolter per 1000 innsatte med samme akseptkriterie. Ved overskridelse av akseptkriteriet skal en gå tilbake og prøve 50 % av hver 100 bolter inntil kriteriet igjen er oppnådd.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Tunneler/Vedlikehold/Generelle tekniske krav#Stabilitetssikring