TRV:00170

ID TRV:00170
Bok 523
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Utformingskrav
Kravtekst Bergbånd: For krav til sikring med bergbånd, se Statens vegvesen håndbok R761, Prosesskode - 1, prosess 33.3.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Bolter i kombinasjon med bergbånd brukes for å "sy" sammen større og mindre blokker.
Endringsartikler Endringsartikkel 1978
Relatert krav
Opprettet 2018/02/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt Tunnel
Kravlokasjon Tunneler/Vedlikehold/Generelle tekniske krav#Stabilitetssikring