TRV:00171

ID TRV:00171
Bok 523
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Jording ved bergbånd og nett: For krav til jording, se Felles elektro/Prosjektering og bygging/Jording og utjevning#Utjevning til returkretsen.

For definisjon av sonene, se Felles elektro/Prosjektering og bygging/Jording og utjevning#Sone for kontaktledning, OCLZ og Felles elektro/Prosjektering og bygging/Jording og utjevning#Sone for strømavtaker, CCZ.

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler Endringsartikkel 1978
Relatert krav
Opprettet 2018/02/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt Tunnel
Kravlokasjon Tunneler/Vedlikehold/Generelle tekniske krav#Stabilitetssikring