TRV:00172

ID TRV:00172
Bok 523
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Utformingskrav
Kravtekst Sprøytebetong: For krav til sprøytebetong, se Statens vegvesen håndbok R761, Prosesskode - 1, prosess 33.4.
  1. Unntak: Midlere utført tykkelse av sprøytebetong skal være minst 60 mm. Målt minimumstykkelse skal være minst 40 mm.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sprøytebetong som sikringsmetode kan benyttes ved ulike dimensjoner og geomteri, alene eller i kombinasjon med andre sikringsmidler. Metoden er fleksibel og gir mulighet for tilpasning til ulike bergmassekvaliteter.
Endringsartikler Endringsartikkel 1978
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt Tunnel
Kravlokasjon Tunneler/Vedlikehold/Generelle tekniske krav#Stabilitetssikring