TRV:00172

ID TRV:00172
Bok 523
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Materialkrav til sprøytebetong: Materialkrav i sprøytebetong skal være iht. Statens vegvesen håndbok R761, Prosesskode - 1, prosess 33.4 b.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Tunneler/Vedlikehold/Generelle tekniske krav#Stabilitetssikring