TRV:00176

ID TRV:00176
Bok 523
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Funksjon av vann- og frostsikring: Lekkasjevann som kan medføre korrosjon eller annen skade på jernbanetekniske anlegg eller gi problemer for togframføring, skal ledes frostfritt ned i dreneringssystemet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Direkte drypp og rennende vann som treffer konstruksjonselementer av betong eller stål medfører raskt skader og er ikke ønskelig i jernbanetunneler. Foruten rene drypp på utstyr, er det kombinasjonen fritt vann og frost som skaper de store driftsutfordringene. Oppbygging av is som innsnevrer profilet, danner istapper eller vokser inn i sporet kan forårsake avsporing.
Endringsartikler Endringsartikkel 1978
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt Tunnel
Kravlokasjon Tunneler/Vedlikehold/Generelle tekniske krav#Vann- og frostsikring