TRV:00177

ID TRV:00177
Bok 523
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Materialkrav til vann- og frostsikring: Materialer som benyttes til vann- og frostsikring skal monteres etter produsentens anvisninger og sertifiseringer.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Tunneler/Vedlikehold/Generelle tekniske krav#Vann- og frostsikring