TRV:00177

ID TRV:00177
Bok 523
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Montering: Vann- og frostsikringsløsninger skal monteres etter produsentens anvisninger og sertifiseringer.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at montering gjøres i henhold til produsentens anvisninger.
Endringsartikler Endringsartikkel 1978
Relatert krav
Opprettet 2018/02/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt Tunnel
Kravlokasjon Tunneler/Vedlikehold/Generelle tekniske krav#Vann- og frostsikring