TRV:00177

ID TRV:00177
Bok 523
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Materialer: Materialer som benyttes til vann- og frostsikring skal monteres etter produsentens anvisninger og sertifiseringer. For krav til produkt, se Bane NORs tekniske spesifikasjon til dryppsikringsprodukter i eksisterende tunneler.
Løsning med armert sprøytebetong med membran eller vanntett isolasjon er tidligere vurdert å samsvare med kravspesifikasjon.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon