TRV:00180

ID TRV:00180
Bok 523
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Utførelse: Ubeskyttet PE-skum skal ikke monteres nærmere enn 300 m foran et hovedsignal eller stoppsignal.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Tunneler/Vedlikehold/Generelle tekniske krav#Vann- og frostsikring