TRV:00181

ID TRV:00181
Bok 523
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Montering av vann- og frostsikring: Vann- og frostsikringen kan monteres på knøl eller i styrt profil.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Avhengig av plass i profilet kan PE-skum monteres på knøl. Fortrinnsvis ønskes montering i styrt profil som sikrer tilstrekkelig fall.
Endringsartikler Endringsartikkel 1978
Relatert krav
Opprettet 2018/02/01
Referanse
Status Utgått
Banedataobjekt Tunnel
Kravlokasjon Tunneler/Vedlikehold/Generelle tekniske krav#Vann- og frostsikring