TRV:00181

ID TRV:00181
Bok 523
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst f) Montering: Vann- og frostsikringen kan monteres på knøl eller i styrt profil.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon