TRV:00181

ID TRV:00181
Bok 523
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Montering av vann- og frostsikring: Vann- og frostsikringen kan monteres på knøl eller i styrt profil.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Tunneler/Vedlikehold/Generelle tekniske krav#Vann- og frostsikring