TRV:00182

ID TRV:00182
Bok 523
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Inspeksjon av berg: Før montering av vann- og frostsikring skal berget inspiseres av ingeniørgeolog, og ev. stabilitetssikres etter anbefalinger.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Før bergoverflaten blir dekket til med vann- og frostsikring er det viktig å sette av tilstrekkelig tid til inspeksjon av berget for eventuelle anbefalinger om stabilitetssikringstiltak.
Endringsartikler Endringsartikkel 1978
Relatert krav
Opprettet 2018/02/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt Tunnel
Kravlokasjon Tunneler/Vedlikehold/Generelle tekniske krav#Vann- og frostsikring