TRV:00182

ID TRV:00182
Bok 523
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Inspeksjon av berg: Før montering av vann- og frostsikring skal berget inspiseres av ingeniørgeolog, og ev. stabilitetssikres etter anbefalinger.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Tunneler/Vedlikehold/Generelle tekniske krav#Vann- og frostsikring