TRV:00182

ID TRV:00182
Bok 523
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst g) Montering: Før montering av vann- og frostsikring skal berget inspiseres av ingeniørgeolog og ev. stabilitetssikres etter anbefalinger.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon