TRV:00186

ID TRV:00186
Bok 501
Kapittel 2
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst ▶ I de tilfeller der Bane NOR stiller strengere krav enn forskriftene, enten spesifikt eller gjennom normer og standarder, skal Bane NORs krav følges. Tabell: Myndighet til å gi dispensasjon viser hvilke modale hjelpverb som er benyttet i regelverket, hvordan de skal forstås og hvem som har myndighet til å gi dispensasjon.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt Sikre at Bane NORs tekniske regler kommer til anvendelse der disse er mer utfyllende enn i overordnede lover og forskrifter, forutsatt at reglene er i samsvar med disse.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse Jernbaneinfrastrukturforskriften §3-1
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Felles_bestemmelser/Generelle bestemmelser#Gyldighet