TRV:00196

ID TRV:00196
Bok 501
Kapittel 2
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Levetidsperspektivet og kontinuerlig kvalitetsforbedring skal inngå i alle faser.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at teknologivalg skal skje på bakgrunn av en helhetsvurdering av systemenes kostnader, tekniske egenskaper og oppfyllelse av tiltenkt funksjon med påkrevd kvalitet gjennom hele levetiden.
Endringsartikler Endringsartikkel 688
Relatert krav
Opprettet 2014/01/25
Referanse Jernbaneverket: Overordnet teknologisk strategi, jan. 2012
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser#Strategiske føringer