TRV:00197

ID TRV:00197
Bok 501
Kapittel 2
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Det skal velges internasjonalt anerkjent og etablert teknologi.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre kostnadseffektive løsninger med god forutsigbarhet og trygghet for tilgang på reservedeler og

support på lang sikt.

Endringsartikler Endringsartikkel 688
Relatert krav
Opprettet 2014/01/25
Referanse Jernbaneverket: Overordnet teknologisk strategi, jan. 2012
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser#Strategiske føringer