TRV:00202

ID TRV:0020
Bok 501
Kapittel 2
Kravtype
Kravtekst a) For programvarebaserte systemer i infrastruktur skal [EN 50126] (2017) benyttes.
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt