TRV:00202

ID TRV:0020
Bok 501
Kapittel 2
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst For programvarebaserte systemer i infrastruktur skal [EN 50126] (2017) benyttes.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at progamvarebaserte systemer i infrastrukturen får et tilfredsstillende sikkerhets- og kvalitetsnivå ved at de utvikles i tråd med egnet standard.
Endringsartikler Endringsartikkel 1843
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser#Krav til pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikeholdbarhet og sikkerhet (RAMS)