TRV:00203

ID TRV:00203
Bok 501
Kapittel 2
Kravtype
Kravtekst b) For signalsystemer som utfører sikkerhetsrelaterte funksjoner skal i tillegg EN 50128 (2011) og EN 50129 (2003) benyttes.
  1. EN 50126 skal benyttes fram mot Bane NORs validering av systemkravspesifikasjonen.
  2. EN 50126, og eventuelt EN 50128 og EN 50129, skal benyttes i utviklingen fram mot leverandørens systemvalidering, basert på den validerte systemkravspesifikasjonen.
  3. EN 50126 skal benyttes i Bane NORs systemaksept, eventuelt gjennom å koordinere aksepttestingen med leverandørens systemvalidering.
  4. EN 50126 skal benyttes i drift og vedlikehold av systemet, fram mot avhending av systemet.
  5. Standardene skal ved endringer i systemet etter systemaksept benyttes med samme grad av rigiditet som før systemaksept.
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt