TRV:00273

ID TRV:00273
Bok 560
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Egenskaper og materialkrav til kabel: Telekabler eller kabler i ekomnett skal være halogenfrie.
  1. Utførelse: Kabler som forlegges innendørs skal følge bygg og elektrotekniske normgivende referanser (Felles Elektro - normgivende )
  2. Utførelse: Kabler som forlegges i tunnel skal følge felles retningslinjer i Felles Elektro Kabler i tunneler.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre felles krav med henvisning til normer for sammenhengen mellom forlegningsmetode, forlegningsmiljø og kabelutforming
Relatert krav TRV:00523
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon "Krav til fysiske egenskaper."