TRV:00275

ID TRV:0275
Bok 560
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst a) Det skal benyttes G.652D single modus kabel beregnet for stamnett.
  1. Gjeldende rammeavtale for fiberkabel skal benyttes for innkjøp av kabel.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse Basert på ITU-T sin spesifikasjon for G652.D single-modus kabel -
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt 2.1.1 "Fiberkabel for transport-/aksessnett"