TRV:00275

ID TRV:0275
Bok 560
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Rammeavtale: Bane NORs gjeldende rammeavtale for fiberkabel skal benyttes ved anskaffelse og i andre aktuelle kontraktsmessige forhold.
Utførelse: Det skal benyttes G.652D single modus kabel beregnet for Nasjonalt transportnett/stamnett.
Unntak: OPGW kabel som prosjekteres som jordleder i kontaktledningsanlegg er ikke omfattet av krav om bruk av rammeavtale.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre kabelkvaliteten i Bane NOR's anlegg for flere jernbanetekniske kontraktsformer.
Endringsartikler 560_2017_Endringsartikkel_1660,560_2022_Endringsartikkel_3256
Relatert krav TRV:00478
Opprettet 2022/09/15
Referanse Basert på ITU-T sin spesifikasjon for G652.D single-modus kabel -
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon "Fiberkabel for transport-/aksessnett"
Nyttige lenker https://trv.banenor.no/ts/Lavspenning/Kabler