TRV:00279

ID TRV:00279
Bok 560
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Fiberkabelens egenskaper: Kabelen skal være metallfri.
Unntak: OPGW kabel som prosjekteres som jordleder i kontaktledningsanlegg er ikke omfattet av kravet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at kabelkonstruksjonen ikke inneholder metall som kan gi uønskede induksjonsspenninger.
Endringsartikler 560_2017_Endringsartikkel_1660,560_2022_Endringsartikkel_3256
Relatert krav TRV:00521
Opprettet 2021/02/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon "Fiberkabel for transport-/aksessnett