TRV:00286

ID TRV:00286
Bok 560
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Utformingskrav
Kravtekst Langlinjekabel: Det skal ikke prosjekteres med bruk av langlinjekabel i Bane NOR sine kabelanlegg eller Ekomnett
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at transmisjonssamband blir langt over fra kobber- til fiber-kabel.
Endringsartikler 560_2021_Endringsartikkel_2963
Relatert krav TRV:01107
Opprettet 2021/09/09
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon "Kobberkabel langlinje"