TRV:00286

ID TRV:00286
Bok 560
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Utformingskrav
Kravtekst a) Dersom det etter vurdering skal prosjekteres med langlinjekabel skal Bane NOR sin gjeldende rammeavtale for innkjøp av kobberkabel benyttes.
  1. Vurdering : i forbindelse med oppgradering av eksisterende kabelanlegg skal det vurderes om utfasing av langlinjekabel er formålstjenlig.
  2. Utførelse: Kabel skal ha reduksjonsfaktor og tråddiameter 0,9 mm.
  3. Utførelse: Kabelens skjerm skal jordes for hver kabelskjøt, jordspyd skal slås ned minimum 7 meter fra skinnegangen.
  4. Unntak: I tunneler skal armeringen ikke jordes.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 2.1.3 "Kobberkabel langlinje"