TRV:01107

ID TRV:01107
Bok 510
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst
Det etableres ikke lenger nye kabelanlegg med langlinjekabel. Langlinjekabel vil snart bli tatt ut av bruk. Det har liten hensikt å koste på jordspyd ved etablering av nye reparasjonsskjøter i eksisterende anlegg.

a) Jording av armering/skjerm: For å begrense konduktivt og induktivt overført spenning til langlinjekabler, kan armeringen/skjermen jordes med egne jordingselektroder som ikke er tilknyttet returkretsen. Se også Ekom/Prosjektering_og_bygging/Kabelanlegg#Kobberkabel_langlinje.

  1. Utførelse: Ved skjøt på langlinjekabel kan armeringen/skjermen jordes i en lokal jordingselektrode. Dette gir litt bedre reduksjonsfaktor for kabelanlegget.
  2. Unntak: Der det er vanskelig å etablere jordingselektrode for langlinjekabel som ikke er konduktivt koblet til returkretsen, slik som i tunneler, skal slik jordingselektrode ikke etableres.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon