TRV:00310

ID TRV:00310
Bok 510
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Merking på kabler: Kabler som kan føre farespenninger inn på et anlegg med frakoplet spenningsforsyning, bør merkes med spenning og kildested.
  1. Anlegget (skap, tavle etc.) skal merkes. (NEK 400:2022, 810.514.301)
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon