TRV:00310

ID TRV:00310
Bok 510
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Utformingskrav
Kravtekst Merking på kabler: Kabler som kan føre farespenninger inn på et anlegg med frakoplet spenningsforsyning, bør merkes med spenning og kildested.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt Sørge for at anlegg har merking og identifikasjon slik at feilbetjening og

ulykker unngås, ref FEL og FEF

Endringsartikler 510 2024 Endringsartikkel 3607
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Felles elektro, Prosjektering og bygging, Generelle tekniske krav, Personsikkerhet