TRV:00329

ID TRV:00329
Bok 510
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Driftsmerking: Elektriske forsyningsanlegg skal driftsmerkes, og denne merkingen skal brukes i driftskontrollsystemet for å redusere sannsynligheten for feilbetjening og feilkonfigurering.
  1. Utførelse: Se Vedlegg f - normativt - Driftsmerking.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler 510 2018 Endringsartikkel 1963
Relatert krav
Opprettet 2018/02/01
Referanse EH-024636-000 ==> DK9 (tidligere TRV:00329)
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon