TRV:00337

ID TRV:00337
Bok 501
Kapittel 2
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst På skjematiske tegninger der Bane NOR har satt krav til jernbanespesifikke symbolers utførelse skal disse nyttes. Se Felles bestemmelser/Definisjoner, forkortelser og symboler/Symboler. For symboler som Bane NOR ikke har satt krav til eller som ikke er jernbanespesifikke skal symbolet utføres i henhold til aksepterte standarder for fagområdet der slike finnes.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Generelle bestemmelser, Dokumentasjon, Krav til utforming, Symboler og maler