TRV:00337

ID TRV:00337
Bok 501
Kapittel 2
Vedlegg
Kravtype Dokumentasjonskrav
Kravtekst På skjematiske tegninger der Bane NOR har satt krav til jernbanespesifikke symbolers utførelse, skal disse benyttes. Se Felles bestemmelser/Definisjoner, forkortelser og symboler/Symboler. For symboler som Bane NOR ikke har satt krav til eller som ikke er jernbanespesifikke, skal symbolet utføres i henhold til aksepterte standarder for fagområdet der slike finnes.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre bruk av standardiserte symboler på tegninger.
Endringsartikler Endringsartikkel 2945
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Generelle bestemmelser, Dokumentasjon, Krav til utforming, Symboler og maler