TRV:00360

ID TRV:00360
Bok 501
Kapittel 2
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst For utarbeidelse av returkretsskjema skal det benyttes standard maltegninger og symboler. Se vedlegg: Tegningsmaler og symboler for tegninger for kontaktledningsanlegget. Standard lagstruktur og fargestandard/penneoppsett skal være i henhold til Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser/Lagstruktur. Velg riktig lag for innsetting av objekter og symboler. Avstanden mellom skinnestrengene for et spor skal være 9 mm. Avstanden mellom to spor skal minimum være 18 mm. Denne avstanden kan økes med intervaller på 9 mm.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav TRV:00361, TRV:00357
Opprettet
Referanse
Status Utgått
Banedataobjekt
Kravlokasjon

Se:https://trv.banenor.no/endringsforslag/forslag/2770. Kravteksten er flyttet til kravartikkel TRV:00357. Status er satt til "Utgått" 11.2.2021.