TRV:00364

ID TRV:00364
Bok 501
Kapittel 2
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst For utarbeidelse av koblingsskjema skal det benyttes standard maltegninger og symboler. Se vedlegg: Tegningsmaler og symboler for tegninger for kontaktledningsanlegget. Standard lagstruktur og fargestandard/penneoppsett skal være i henhold til Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser/Lagstruktur. Skjemaet skal være ordnet slik at retning mot Oslo blir mot venstre. Stigende kilometer blir da mot høyre. Velg riktig lag for innsetting av alle objekter/symboler.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav TRV:00362
Opprettet
Referanse
Status Utgått
Banedataobjekt
Kravlokasjon

Kravene er flyttet til kravartikkel TRV:00362. Kravartikkelens status er endret til "Utgått" 11.2.2021.