TRV:00362

ID TRV:00362
Bok 540
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Utformingskrav
Kravtekst Utarbeidelse av koblingsskjema: Ved utarbeidelse av koblingsskjema for kontaktledningsanlegg skal standard mal og symboler benyttes. Se vedlegg: Tegningsmaler og symboler for tegninger for kontaktledningsanlegget.
  1. Utførelse: Malens lagstruktur skal benyttes.
  2. Utførelse: Skjemaet skal være ordnet slik at retning mot Oslo blir mot venstre. Stigende kilometer blir da mot høyre.
  3. Utførelse: Koblingsskjema lages i format A3. For store stasjonsområder kan det benyttes format A2 hvis det er mer hensiktsmessig.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Anleggsdoumentasjon