TRV:00362

ID TRV:00362
Bok 540
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Utformingskrav
Kravtekst Utarbeidelse av koblingsskjema: Ved utarbeidelse av koblingsskjema for kontaktledningsanlegg skal standard mal og symboler benyttes. Se vedlegg: 🔗 Tegningsmaler og symboler for tegninger for kontaktledningsanlegget.
 1. Utførelse: Malens lagstruktur skal benyttes.
 2. Utførelse: Skjemaet skal være ordnet slik at retning mot Oslo blir mot venstre. Stigende kilometer blir da mot høyre.
 3. Utførelse: Koblingsskjema lages i format A3. For store stasjonsområder kan det benyttes større format (A2, A1 og A0) hvis det er mer hensiktsmessig.
 4. Utførelse: Revisjon av koblingsskjema skal gjennomføres iht. STY-600997. Dersom avvik oppdages, må dette meldes til Bane NOR på skjema 🔗 her.
 5. Utførelse: Følgende tekst skal påføres i skjemaets merknadsfelt. «Bryterne er tegnet i normal driftssituasjon»
  1. Utførelse: Skrifthøyde skal være 2,5 mm.
  2. Utførelse: Skriften skal utføres som «FET».
  3. Utførelse: For tydelighet skal skriften utføres med farge «RØD».
Grafikkvisning
Krav følger av Operative krav
Kravhensikt Hensikten med kravet er å sikre at koblingsskjemaet utformes iht. maler utviklet av Bane NOR. Dette for å sikre at informasjonen er likt presentert gjennom hele Bane NORs kontaktledningsanlegg.
Endringsartikler Endringsartikkel 3325, Endringsartikkel 3723, Endringsartikkel 3912
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Anleggsdoumentasjon