TRV:00368

ID TRV:00368
Bok 540
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav, Intensjonskrav, Dokumentasjonskrav
Kravtekst Prosjektering: Ved prosjektering skal det legges til grunn en definert elektrisk utforming og en definert mekanisk utforming, og det skal velges detaljerte løsninger slik at prosjekteringsforutsetningene og krav i Teknisk regelverk oppfylles.
  1. Dokumentasjon: Prosjekteringen skal dokumenteres på en slik måte at det ut fra dokumentasjonen kan vurderes om kravene er oppfylt.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler 540 2016 Endringsartikkel 1515
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Prosjektering av kontaktledning