TRV:00372

ID TRV:00372
Bok 540
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Tekniske spesifikasjoner: Tekniske spesifikasjoner som benyttes for innkjøp av kontaktledningskomponenter skal forelegges Bane NOR, Drift og teknologi, Elkraft, for gjennomlesning og kommentering før spesifikasjonene benyttes til innkjøp. Dette gjelder også for prosjekter som ønsker å benytte en tidligere benyttet spesifikasjon for rammeavtalekonkurranse.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sørge for at Bane NOR får korrekt og forventet kvalitet på deler som skal anvendes ved bygging av kontaktledningsanlegg.
Endringsartikler 540 2016 Endringsartikkel 1515
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Godkjenning av komponenter