TRV:00372

ID TRV:00372
Bok 540
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Tekniske spesifikasjoner: Tekniske spesifikasjoner som benyttes for innkjøp av kontaktledningskomponenter skal forelegges Bane NOR, Teknologi og regelverk, Elkraft, for gjennomlesning og kommentering før spesifikasjonene benyttes til innkjøp. Dette gjelder også for prosjekter som ønsker å benytte en tidligere benyttet spesifikasjon for rammeavtalekonkurranse.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Godkjenning av komponenter