TRV:00374

ID TRV:00374
Bok 540
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Egenkontroll av prosjektering: Ansvarlig for prosjektering skal gjennomføre kontroll av egen leveranse opp mot krav som er stilt til leveransen.
  1. Dokumentasjon: Kontrollen skal dokumenteres med utfylte sjekklister.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kontroller