TRV:00376

ID TRV:00376
Bok 540
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Egenkontroll av utførelse: Ansvarlig for bygging skal gjennomføre kontroller av egen leveranse under byggingen.
 1. Utførelse: Kontrollene skal omfatte inspeksjoner, funksjonsprøver og løpende kontroll av anlegget under og etter bygging. Følgende kontroller skal minimum utføres:
  1. løpende kontroll bygget anlegg opp mot prosjektert underlag,
  2. verifikasjon av montasjenøyaktighet opp mot angitte toleranser,
  3. kontroll av korrekt kopling av filterimpedanser, sugetransformatorer og autotransformatorer,
  4. kontroll av at jording, utjevning og returkrets er i samsvar med prosjektert løsning,
  5. kontroll av kontaktledningsanleggets fundamenter,
  6. funksjonskontroll av kontaktledningsbrytere inkludert manøvermaskin og fjernstyring, og
  7. visuell kontroll ledninger og kabler for skader.
 2. Dokumentasjon: Kontrollene skal dokumenteres med utfylte protokoller, sjekklister og rapporter fra inspeksjon og prøving.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kvalitetssikring.
Endringsartikler 540 2016 Endringsartikkel 1515
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kontroller