TRV:00377

ID TRV:00377
Bok 540
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Visuell kontroll KL: Ved bygging av kontaktledningsanlegg som omfatter en hel ledningspart eller mer skal det gjennomføres en uavhengig visuell kontroll KL (V-KL).
 1. Utførelse: Kontrollen skal være gjennomført og tilhørende mangelliste utbedret før overtakelse av ferdig anlegg.
 2. Utførelse: Kontrollen skal gjennomføres med skinnegående arbeidsmaskin og til fots. Skinnegående arbeidsmaskin skal ha arbeidskurv og strømavtaker som er godkjent som markeringsjording.
 3. Utførelse: Underlag for visuell kontroll KL skal være dokumentasjon fra bygging som angitt i 🔗 '"`UNIQ--xr-00000000-QINU`"'.
 4. Utførelse: Kontrollen skal omfatte:
  1. dokumentkontroll av samsvarserklæring, risikovurdering og egenkontroll for bygging,
  2. kontroll av jording, returkrets og fundamenter, og
  3. stikkprøvekontroller opp mot prosjektert løsning og gjeldende krav.
 5. Utførelse: V-KL skal bestilles av prosjektorganisasjon i Bane NOR senest 6 uker før kontroll på Bestilling av V-KL.
 6. Dokumentasjon: Kontrollen skal dokumenteres med en egen rapport. 🔗 Befaringsrapport sluttkontroll kan brukes som mal.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kvalitetssikring.
Endringsartikler 540 2016 Endringsartikkel 1515
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kontroller