TRV:00379

ID TRV:00379
Bok 540
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst f) Impedansmåling: Ved ny og oppgradert kontaktledning over en større del av en matestrekning, skal matestrekningens totale impedans måles.
  1. Utførelse: Impedansmåling skal gjennomføres som beskrevet i 🔗 Kontaktledning, Vedlikehold, Generelle tekniske krav, Beskrivelse av måling av kontaktledningsimpedans.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kontroller