TRV:00390

ID TRV:00390
Bok 540
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Elektrisk utforming: Den elektriske utformingen av kontaktledningen på en matestrekning skal velges fra 🔗 '"`UNIQ--xr-00000000-QINU`"'.
 1. Vurdering: Det er tillatt å dele en matestrekning i flere delstrekninger med ulike elektriske utforminger.
 2. Vurdering: Valg av elektrisk utforming for den enkelte matestrekning er en strategisk beslutning som skal tas i samråd med eier av utredning av banestrømforsyningen (p.t. Energi) og ikke alene av det enkelte prosjekt.
 3. Vurdering: Vurderingspunkter som ligger til grunn for valg av elektrisk utforming kan være:
  • elektrisk overføringskapasitet (spenningsfall og termisk strømføringsevne),
  • kostnader ved nybygg, oppgradering eller fornyelse,
  • muligheter og begrensninger gitt av eksisterende kontaktledningsanlegg på en strekning, og
  • særlige begrensninger som tunneler, skjæringer, lave bruer og liknende på en strekning.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sørge for at kontaktledningsanleggene bygges i samsvar mad Bane NORs overordnede strategi for banestrømforsyning.
Endringsartikler 540 2016 Endringsartikkel 1515 og Endringsforslagene #3441 og #3469
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Elektrisk utforming