TRV:00391

ID TRV:00391
Bok 540
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Direkte avstand til spenningsførende del: Avstand i rett linje fra et tilgjengelig område til 🔗 spenningsførende del skal ikke være mindre enn angitt i Figur: Minsteavstander fra tilgjengelig sted
  1. Utførelse: Der spesielle forhold ikke gjør disse korte avstandene nødvendig, bør direkte avstand til spenningsførende del økes til avstander angitt i veiledning til 🔗 FEF § 6-4 (tabell 6-2)
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Beskyttelse mot direkte berøring av spenningsførende deler