TRV:00392

ID TRV:00392
Bok 540
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Hindre: Dersom avstandene angitt i krav a) ikke kan overholdes, skal det etableres hinder slik at den direkte avstanden i rett linje rundt hinderet mellom et tilgjengelig område og en spenningsførende del, blir større enn angitt i krav a).
  1. Utførelse: Hindre skal utformes i henhold til EN 50122-1.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Beskyttelse mot direkte berøring av spenningsførende deler