TRV:00933

ID TRV:00933
Bok 540
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Utførelseskrav
Kravtekst Seksjonsfelt plassert ved stoppskilt rygg mot rygg: Seksjonsfelt plassert ved stoppskilt som står rygg mot rygg skal plasseres før eller etter stoppskiltene, se '"`UNIQ--xr-00000000-QINU`"'.
  1. Betingelse: Avstanden mellom stoppskiltene og seksjonsfeltet skal koordineres med fagmiljøet Signal, slik at avstanden er tilpasset seksjonsfeltets plassering som vist i '"`UNIQ--xr-00000001-QINU`"'.
  2. Utførelse: Avstand «a» fra stoppskilt til ytterste mast for seksjonsutligger (Mn eller Mn+m) skal være ≥ 260 m.
  3. Utførelse: Avstanden «b» mellom mast for seksjonsutligger (Mn) og mast for seksjonsutligger (Mn+m) skal være i henhold til kontaktledningsanleggets utforming og vil være mellom 47 og 188 m.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sørge for at seksjonsfelt plassers hensiktsmessig i forhold til signal slik at stopp ved signal ikke skal forårsake at togets strømavtaker kortslutter seksjonsfeltet og brenner ned kontaktledningen.
Endringsartikler 540 2023 Endringsartikkel 3805
Relatert krav TRV:00398
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Seksjonering, Seksjonering og koordinering med signalplassering, Seksjonering ved hovedsignal/stoppskilt plassert rygg mot rygg