TRV:00471

ID TRV:00471
Bok 510
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst g) Skille mellom ekomkabel og høyspenningskabler: Det skal være fast mekanisk skille mellom ekomkabel og høyspenningskabel når avstanden mellom de ulike kablene er mindre enn 0,3 m. Figur: Tillatt konfigurasjon for kabelkanal 1 og Tillatt konfigurasjon for kabelkanal 2 viser eksempel på tillatt forlegning av kabler i kabelkanal med fast mekanisk skille mellom ulike kabler.
  1. Horisontal atskillelse (sand og lokk) av kabel forlagt i kanal skal unngås.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon