TRV:00513

ID TRV:00513
Bok 510
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Kryssing under spor: Se Underbygning/Prosjektering_og_bygging/Banelegeme#Føringsveier for valg av byggemetode og utførelse.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse Endringsartikkel 2838
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon