TRV:00534

ID TRV:00534
Bok 510
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Fagmessig utførelse: Skjøter og termineringer skal utføres fagmessig.
  1. Utførelse: Høyspenning, se [FEF] § 4-4 med veiledning, RENblad 9018 med RENblad 9024 som bakgrunn og RENblad 8155.
  2. Verifikasjon og dokumentasjon: Høyspenning: Fagmessig utførelse skal verifiseres med utfylt sjekkliste og dokumenteres med bilder underveis i utførelsen.
  3. Utførelse: Lavspenning: [FEL], NEK 400 og RENblad 8155.
  4. Utførelse: Signal, se TRV:00532 og Signalregelverk
  5. Utførelse: EKOM, se kabelanlegg, fiber og IKT-kabling
Ulike fag har ulike tilnærminger til hvordan ferdig utført skjøt og terminering kvalitetskontrolleres og prøves. Se fagspesifikke kapitler for krav.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Beskrive hva som er fagmessig utførelse av kabelskjøter
Endringsartikler 510 2024 Endringsartikkel 3936
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Felles elektro, Prosjektering og bygging, Kabellegging og kabelkanaler, Skjøting og terminering av kabel