TRV:00567

ID TRV:00567
Bok 540
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst b) Maksimal spennlengde: Spennlengder skal ikke overskride maksimale verdier angitt i Tabell: Spennlengder og tilhørende tegninger.
  1. Unntak: For S20 kan maksimal spennlengde etter beregning økes til maksimalt 75 m.
  2. Utførelse: På lange rette strekninger og lange kontaktledningsparter i tunnel skal minimum hver sjette spennlengdene i ledningsparten ha avvikende lengde fra resten av spennlengdene på mellom 10 % og 15 % for å unngå galopperende ledning (resonans).
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse Kilde for Utførelse: Lærebok "Contact lines for electric railways"; Kiessling et. al.
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Ledningsføring, Sikksakk og spennlengder