TRV:00568

ID TRV:00568
Bok 540
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst a) Nominell kontakttrådhøyde: Nominell kontakttrådhøyde skal være som angitt nedenfor.
  1. Utførelse: Ved strekningshastighet v ≤ 200 km/h skal nominell kontakttrådhøyde være 5,60 m.
  2. Utførelse: Ved strekningshastighet v > 200 km/h skal nominell kontakttrådhøyde være 5,10 m.
  3. Utførelse: For hensettingsspor bør nominell kontakttrådhøyde være så høy som mulig (mellom 5,60 og 6,00 m) for å ha størst mulig avstand fra ståplass på kjøretøy til spenningssatt del i kontaktledningsanlegget.
  4. Unntak: Ved strekningshastighet v > 200 km/h kan nominell kontakttrådhøyde bestemmes ut fra stedlige forhold og være i intervallet 5,08–5,30 m uten høydeendring.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Ledningsføring, Kontakttrådhøyde og kontakttrådhøydeendring