TRV:00569

ID TRV:00569
Bok 540
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Minste kontakttrådhøyde: Under tvangspunkter som overgangsbruer, kulverter og tunneler kan kontakttrådhøyden reduseres til minste kontakttrådhøyde på 5,05 m for strekningshastighet v ≤ 200 km/h.
  1. Unntak: Ved en dispensasjonssøknad kan anleggseier i særlige tilfeller gi dispensasjon til ytterligere høydereduksjon ned til en minste høyde på 4,80 m.
    1. Unntak: For hensettingsspor skal kontakttrådhøyden ikke være lavere enn 5,00 m for å sikre minimum 3,5 m fra forventet ståplass på kjøretøyene (buffer, kobbel og stigtrinn 1,5 m over SOK) til spenningssatt del i kontaktledningsanlegget.
  2. Vurdering: Beregning av minste dimensjonerende kontakttrådhøyde skal gjøres med bakgrunn i vurderinger som angitt i EN 50119:2020 punkt 5.10.4.3
  3. Utførelse: Høydereduksjon skal ha så kort utstrekning som mulig.
  4. Utførelse: Der avstanden mellom to høydebegrensninger er mindre enn 800 m, bør høydereduksjonen opprettholdes mellom de to høydebegrensningene.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt At kontakttrådhøyde samsvarer med krav stilt i TSI ENE og den harmoniserte standarden EN 50119.
Endringsartikler 540 2016 Endringsartikkel 1515, 540 2020 Endringsartikkel 2716
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Ledningsføring, Kontakttrådhøyde og kontakttrådhøydeendring