TRV:00569

ID TRV:00569
Bok 540
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst b) Minste kontakttrådhøyde: Under tvangspunkter som overgangsbruer, kulverter og tunneler kan kontakttrådhøyden reduseres til minste kontakttrådhøyde på 5,05 m for strekningshastighet v ≤ 200 km/h.
  1. Unntak: Anleggseier kan i særlige tilfeller gi dispensasjon til ytterligere høydereduksjon ned til en minste høyde på 4,80 m.
    1. Unntak: For hensettingsspor skal kontakttrådhøyden ikke være lavere enn 5,00 m for å sikre minimum 3,5 m fra forventet ståplass på kjøretøyene (buffer, kobbel og stigtrinn 1,5 m over SOK) til spenningssatt del i kontaktledningsanlegget.
  2. Vurdering: Beregning av minste dimensjonerende kontakttrådhøyde skal gjøres med bakgrunn i vurderinger som angitt i EN 50119:2009 punkt 5.10.5
  3. Utførelse: Høydereduksjon skal ha så kort utstrekning som mulig.
  4. Utførelse: Der avstanden mellom to høydebegrensninger er mindre enn 800 m, bør høydereduksjonen opprettholdes mellom de to høydebegrensningene.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Ledningsføring, Kontakttrådhøyde og kontakttrådhøydeendring